Kềm, kéo, grooming > 19 SẢN PHẨM

Máy sấy CS-2400
Máy sấy CS-2400

Giá: 1.750.000 đ

12
Máy sấy CODOS CP-200
Máy sấy CODOS CP-200

Giá: 2.350.000 đ

13
Máy sấy CODOS CP-160
Máy sấy CODOS CP-160

Giá: 1.850.000 đ

10
Máy sấy BS-2400
Máy sấy BS-2400

Giá: 1.700.000 đ

11
Máy sấy A22-2300
Máy sấy A22-2300

Giá: 2.995.000 đ

11
Máy sấy 2800W
Máy sấy 2800W

Giá: 1.850.000 đ

7
Lược tắm massage
Lược tắm massage

Giá: 100.000 đ

46
Lược Kim Hoopet
Lược Kim Hoopet

Giá: 60.000 đ

54
Lược chải ve lớn
Lược chải ve lớn

Giá: 25.000 đ

57
Kéo cắt móng Enzo
Kéo cắt móng Enzo

Giá: 25.000 đ

187
Kéo cắt móng BoBo
Kéo cắt móng BoBo

Giá: 25.000 đ

98
Kềm cắt móng
Kềm cắt móng

Giá: 65.000 đ

54
Kềm cắt dũa
Kềm cắt dũa

Giá: 65.000 đ

54